MÃ GIẢM GIÁ & KHUYẾN MÃI

Danh mục tổng hợp các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá khi mua sắm online tại các trang web uy tín như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo.1
Phụ kiện Juno
389.000 VNĐ
Túi xách Juno
499.000 VNĐ
Giày nữ Juno
190.000 VNĐ
Giảm 20K cho đơn hàng từ 360K
Giảm 20.000đ
HSD :

Giảm 20K cho đơn hàng từ 360K. Áp dụng cho sản phẩm của Máy đuổi chuột AMB. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Nhiều hơn Ít hơn
Hoàn 20% xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu
Hoàn 20% xu
HSD :

Sử dụng mã để nhận ngay 20% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Nhiều hơn Ít hơn
Hoàn 10% xu Đơn Tối Thiểu ₫199k Tối đa 9k Xu
Hoàn 10% xu
HSD :

Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫199.000, hoàn tối đa 9000 xu. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 10% Đơn Tối Thiểu ₫199k Giảm tối đa ₫20k
Giảm 10%
HSD :

Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 30% Đơn Tối Thiểu ₫299k Giảm tối đa ₫30k
Giảm 30%
HSD :

Giảm ngay 30%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm ₫50k Đơn Tối Thiểu ₫450k
Giảm 50.000đ
HSD :

Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 5% Đơn Tối Thiểu ₫0 Giảm tối đa ₫30k
Giảm 5%
HSD :

Giảm ngay 5%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫0. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 10% Đơn Tối Thiểu ₫400k Giảm tối đa ₫10k
Giảm 10%
HSD :

Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫400.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 20% Đơn Tối Thiểu ₫600k Giảm tối đa ₫20k
Giảm 20%
HSD :

Giảm ngay 20%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫600.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Danh mục tổng hợp các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá khi mua sắm online tại các trang web uy tín như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo.

Phụ kiện Juno
389.000 VNĐ
Túi xách Juno
499.000 VNĐ
Giày nữ Juno
190.000 VNĐ
Giảm 20K cho đơn hàng từ 360K
Giảm 20.000đ
HSD :

Giảm 20K cho đơn hàng từ 360K. Áp dụng cho sản phẩm của Máy đuổi chuột AMB. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Nhiều hơn Ít hơn
Hoàn 20% xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu
Hoàn 20% xu
HSD :

Sử dụng mã để nhận ngay 20% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Nhiều hơn Ít hơn
Hoàn 10% xu Đơn Tối Thiểu ₫199k Tối đa 9k Xu
Hoàn 10% xu
HSD :

Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫199.000, hoàn tối đa 9000 xu. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 10% Đơn Tối Thiểu ₫199k Giảm tối đa ₫20k
Giảm 10%
HSD :

Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 30% Đơn Tối Thiểu ₫299k Giảm tối đa ₫30k
Giảm 30%
HSD :

Giảm ngay 30%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm ₫50k Đơn Tối Thiểu ₫450k
Giảm 50.000đ
HSD :

Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 5% Đơn Tối Thiểu ₫0 Giảm tối đa ₫30k
Giảm 5%
HSD :

Giảm ngay 5%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫0. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 10% Đơn Tối Thiểu ₫400k Giảm tối đa ₫10k
Giảm 10%
HSD :

Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫400.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn
Giảm 20% Đơn Tối Thiểu ₫600k Giảm tối đa ₫20k
Giảm 20%
HSD :

Giảm ngay 20%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫600.000. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Nhiều hơn Ít hơn